Том 140 № 3 (2022): Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң хабаршысы. Физика. Астрономия сериясы