Meirambay A

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Feynman diagrams as a completely integrable lattice statistical system
  • Meirambay A.
  • Yerzhanov K. K.
  • Yerzhanova Z. O.
  • _eyerzhanovkk@gmail.com
  • _zhansayafk@mail.ru