Ishniyazov Z Z

#TitleAuthorsAuthor emailsDownload Article
 
1Band structure of alkali metal sulfatesl
  • Dolomatov M. Y.
  • Shutkova S. A.
  • Sharipov T. I.
  • Bakhtizin R. Z.
  • Ishniyazov Z. Z.
  • Nurakhmetov T. N.
  • Salikhodzha Z. M.
  • sha-t@yandex.ru
  • nurakhmetov_tn@enu.kz