Authors

Showing 1-20 of 29 items.
#SurnameNameMiddlenameEmail
 
1ZabelsR(not set)
2ZdorovetsMVzdorovets_mv@enu.kz
3ZdorovetsM.MZdorovets@gmail.com
4ZhadyranovaAAa.a.zhadyranova@gmail.com
5ZhakupovaA.Y.mira7906@mail.ru
6ZhalgasbekovaZKZiba_19_09@mail.ru
7ZhangozinKkzh@bk.ru
8ZhangylysovKB
9ZhangylyssovK.B. 9@enu.kz
10ZhapbasbaevUK(not set)
11ZhassybayevaMBmzhassybaeva@yahoo.com
12ZheksembayevaA(not set)
13ZhetkenbayA(not set)
14ZholdybaevTK
15ZholdybayevTKtimjol@yandex.ru
16ZhubaevaZh. S.(not set)
17ZhubanyshevaAksauleZhaxaulezh@mail.ru
18ZhubanyshevaAksauleZhzhubanysheva_azh@enu.kz
19ZhubanyshevaM.K.vest_math@enu.kz
20ZhubanyshevaM.1111zhanbyr@mail.ru